לימוד ריקודי בטן למתחילות חלק 2

חלק ב' של סרטון המלמד צעדים בסיסיים בריקודי בטן

 

מומלץ לתירגול מול המראה

לסרטון  הבא של לימוד ריקודי בטן

 

לחצו על הקישור לצפייה בחלק הראשון של לימוד ריקודי הבטן