ציור בחול הים הרטוב

לצייר  עם האצבעות ,אבן, צדף או מקל של ארטיק על החול הרטוב בים .

למשל ציורים בהקשר של ים: דגים, דולפין, מדוזה.

ניתן גם לצייר דמות של הילד בגודל המקורי, כאשר היד מציירת סביב קווי המתאר של הגוף, לאחר מכן להוסיף לדמות שהתקבלה שיער, בגדים, פנים .