לימוד ריקודי בטן למתחילות 4

חלק רביעי של סרטון המלמד צעדים בסיסיים בריקודי בטן

מומלץ לתירגול מול המראה

לחצו על הקישור כדי לעבור לסרטון הראשון של לימוד ריקודי בטן