מספרים בתחפושת :איך לצייר כלב ים מהספרה 6 וצב מהספרה 3 ?