יצירה של מסלול למכוניות מקרטון

הם לקחו קרטון ואיזולירבנד והפכו אותם למסלול למכוניות