Skip to main content

איך כדאי להזהיר ילדים מפני סכנות?

החיים מזמנים יציאות מחוץ לבית שחושפות את הילד לסכנות כגון, הליכה לאיבוד , הטרדות מאנשים זרים, מכוניות בכביש וכדומה.

כיצד מוצאים את האיזון בין להזהיר את הילד, לעורר בו מודעות לסכנה ומצד שני להשאיר אותו בריא בנפשו, בטוח בעצמו ובעולם?

  • הכנה מוקדמת לקראת היציאה ומה עלול לקרות.
  • לקבוע כללי התנהגות ברורים.
  • לדבר על תרחישים אפשריים וכיצד יש לנהוג, לדוגמא: אם אתה לא מוצא את אמא בגן המשחקים, תפנה לאישה מבוגרת, ספר לה מה קרה ותבקש שתתקשר אלי (יש לוודא שהילד יודע את המספר, או לרשום לילד את המספר על צמיד) דוגמא נוספת: אם משהו פוגע בך, מיד תספר לאימא גם אם הוא אומר לך שזה סוד.
  • לוודא שהילד הבין את הכללים.
  • לדבר בטון עניני רגוע ולא מלחיץ למרות שלפעמים התכנים לא נעימים
  • להעביר מסר לילד שלמרות שיש סכנות אנחנו סומכים עליו שהוא יוכל להתמודד איתן.
אורית סליקטר http://www.orit-seliktar.com