הדגמה של תרגיל תיפוף גוף בשילוב עם שיר

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

סרטון בו מדגים נמרוד, מדריך תיגוף, איך לנגן את תרגיל התיגוף Love & Marrige הלקוח מתוך טכניקה בסיסית.