Skip to main content

קישוטים לסוכה מבלוני צורות

קישוטים לסוכה מבלונים
 

סרטון בו אמנית הבלונים בלונופר מדגימה איך להכין קישוטים לסוכה מבלוני צורות.
הדגמה של הכנת שרשרת לסוכה מבלוני צורות.