Skip to main content

יצירות לטו בשבט בעצית ושימוש חוזר בקפסולות קפה

מאת:מיכל שמעון זיסר

יצירות לטו בשבט בעציץ

איך להכין יצירה לט"ו בשבט עם קפסולות קפה?

יצירה לט"ו בשבט שאפשר להכין עם ילדי כיתה בית ספר יסודי
בובות נבט בעציץ מחרוז פקק שעם מנקה מקטרת וחימר קל

 

 

מוזמנים לפרסם תמונות ורעיונות בקבוצת הפייסבוק 
רעיונות לפעילויות עם ילדים