Skip to main content

איך להשתמש בצלליות ועפרונות שיש בבית כדי לאפר את הפנים?

איפור פנים מצלליות ועפרון עיניים

סרטון בו המאפרת עדי מאור סיסו מדגימה איך לאפר את הפנים לפרפר מאיפור שיש בבית.