Skip to main content

חינוך פיננסי לילדים - דמי כיס

זהו סרטון מתוך סדרת סרטוני ההעשרה של ענבר ישראל מ"ערך עתידי - כישורים פיננסיים לילדים"

בנושא חינוך פיננסי לילדים. צפו בסרטון עם הילדים כדי שהם יוכלו לתכנן בתבונה

מה לעשות עם דמי הכיס שהם מקבלים בחנוכה.

אתם מוזמנים לאתר תיקיתה כדי ליהנות מחידונים וסרטונים נוספים בנושא כסף לילדים.