Skip to main content

סיפור אינטראקטיבי

 

ספרו לילדים סיפור אינטראקטיבי, כך שתציגו את קווי העלילה הכלליים והם ישלימו את הפרטים הצבעוניים. לדוגמה- אתמול בדיוק כשיצאנו מהבית התחיל לרדת גשם. הגשם השקה את כל הפרחים. את הפרחים בצבע ___(מישהו עונה כדוגמה) ואת הפרחים בצבע ___ והפרחים בצבע___. הפרח הכי אהוב עליי הוא בצבע ____. בגלל הגשם לקחנו מטרייה ונעלנו מגפיים. המטרייה היתה בצבע ______, והמגפיים בצבע _____. כך, עם מעיל ארוך וצעיף עבה יצאנו. בדרך ראינו הרבה שלוליות. כמה שלוליות אתם שואלים? _________ הלכנו ברחוב עד למכולת. במכולת היו הרבה ירקות: היו שם גם _______ וגם ______. היו גם כמה פירות שאני מאוד אוהב: היו שם ________ ו ________. אבל אני בכלל חיפשתי מצרכים לעוגה. מה בעצם אני צריך כדי להכין עוגה? אתם יודעים מה צריכים? חוץ מקמח.. יש לכם רעיון?_______ ולכבוד מה אני מכין את העוגה? ________ כך תמשיכו את הסיפור (או כל סיפור אחר שתבנו לבד או בעזרת הילדים) כשכל כמה מילים, רשות ההמצאה עוברת אליהם והם בוחרים את מילת התואר המתאימה (זו יכולה להיות גם מילת יחס, שם וכיוב')