Skip to main content

ציור משותף

משתתפים הורה וילד, כל אחד מצייר בתורו, לא מדברים בזמן הציור, אפשר להכריז "סוף" כשמרגישים/רוצים לסיים.

הילד מתחיל ציור ועוצר, ההורה ממשיך מאותה נקודה ועוצר וכך ממשיכים עד לסוף.

מומלץ שההורה יוביל את הציור לכיוון מופשט ולא לציור של בית,פרח וכו.. כדי לאפשר יצירתיות ודמיון.

כשהציור מוכן אפשר להמציא סיפור ביחד מתוך הציור ולכתוב את הסיפור, לתת לו שם וכו.. כיד הדמיון הטובה עליכם.

משחק שמלמד שיתוף פעולה ללא מילים (בזמן הציור), התחשבות בזולת והתוצאה הסופית תמיד משעשעת ומלמדת על עולמו של הילד.