Skip to main content

שיעורי אמנות : שיעור בהתבוננות

שיעור ציור מס 1

  כדי לפתח את ההתבוננות וההבחנה על אובייקטים שברצוננו לצייר, אני מציעה כמה תרגילים שמתאימים לכולם- לילדים ומבוגרים.
 הציבו לפנכם עצמים שונים : צדף, אצטרובל, קוץ מעניין או פרח.

 בשלב ראשון התבוננו וציירו בעפרון מבלי להסתכל אפילו פעם את בדף. סביר להניח שתצחקו מאוד מהתוצאה, אך היא לא חשובה כרגע, תרגול ההתבוננות חשוב יותר.


 בשלב שני התבוננות באותם עצמים ביתר התבוננות אך הפעם תוכלו מדי פעם להציץ לדף רק כדי לראות היכן להניח את העיפרון. הפעם הציור יהיה הרבה יותר מדויק.

 לאחר שתרגלנו והציור יצא דומה מאוד לאובייקט שבחרנו נעבור לשלב קצת מאתגר אך כייפי במיוחד:

 בשלב השלישי נעבוד בזוגות: אחד מבן הזוג יהיה המודל שלנו ונצייר את פניו נתבונן בתשומת לב מרובה על תווי הפנים וננסה לתרגם אותם לציור על הדף שלנו, לאחר מכן אפשר לחלק את הפנים לשטחים שכל שטח יצבע בצבע אחר.

להתראות בשיעור הבא