מנדלות של שבעת המינים

דפי צביעה של מנדלות  עם סמלים של שבעת המינים

מתאים לצביעה גזירה וקישוט הסוכה.