משימה למשחק בחנוכה 4

חידת גפרורים ומטבע
משימה  לפעילות חנוכה
המשימה להוציא את המטבע מהכוס על ידי הזזת שני גפרורים