קישוטים לסוכה מרצועות נייר

היא לקחה רצועות נייר צבעוניות והפכה אותן לקישוטים בצורת לב . מקסים! 
מעולה לקישוט סוכה או לקישוט מסיבה