ניסוי ביתי עם צבעי מים וצבעי שמן

בניסוי זה אנו מוזגים לבקבוק שמן ולאחריו מים, אפשר לראות שלמרות שהשניים מתערבבים, לאחר זמן קצר הם נפרדים לשתי שכבות שונות.

עוד ניתן לראות שאף שמזגנו את השמן קודם בסופו של דבר שכבת השמן נמצאת מעל המים, ההסבר לכך נובע מהצפיפות הנמוכה יותר של השמן.