איך לקפל קשי שתיה לצורה של לב ?

יצירה של לב מקשים
סרטון הדרכה המדגים איך לקפל קשי שתיה לצורה של לב.