Skip to main content

הזמנת חלומות בנושאים מסויימים

להזכיר לילדים לפני השינה כי יש אפשרות לזמן חלומות בנושאים שאותם אנו בוחרים.

למשל, בעיות שלא הצלחנו לפתור בזמן שאנו ערים. לחשוב לפני השינה על כך שבחלום בלילה יתגלה בפנינו הפתרון.

מומלץ להצטייד במחברת ועט ליד המיטה לרשום את החלום מיד כאשר קמים.

 

רעיונות רבים, של הממציאים הגדולים בעולם, התקבלו בחלומות. כדאי גם לכם לנסות!