Skip to main content

חשיבה מתמטית לילדים בהשראת חנוכה 2

 

מתמטיקה לילדים בהשראת חנוכה

מאת מאיה שמעון תום

איך חג החנוכה יכול לעזור לנו לפתח חשיבה מתמטית אצל הילדים?
סרטון שני פרקטל בסדרת סרטוני פיתוח חשיבה מתמטית בהשראת חנוכה
המורה של גאוס לימד בכיתה רב גילאית, כדי שיוכל להתרכז בעבודה עם
התלמידים הבוגרים, נתן לתלמידים הצעירים משימת חישוב ארוכה ומייגעת:
לחשב את סכום המספרים מ- 1 עד 100. גאוס התלמיד הצעיר, במקום לעמול
קשה, המציא נוסחה שתעזור לו לחשב את התרגיל הארוך.
 

לכבוד חג החנוכה, מזמינים אתכם להרהר בשאלה דומה לזו שקיבל גאוס מהמורה שלו.

לקבלת המשחק הכנסו לסרטון הסבר