Skip to main content

יצירה מקרטון חלב

פנו אלי שאכין לתנובה סרטון יצירה עם הסדרה החדשה שהוציאו לקרטוני החלב
זה מה שהכנתי - תיק צד

שימו לב לכמה נקודות

  • אם גוזרים את החלק המלבני שמול המלבן עם הפקק, הפקק יצא באמצע התיק כמו בתמונה השמאלית

  • חשוב לזכור לשטוף היטב את הקרטון, מיד שמסיימים את החלב.
  • אפשר לצבוע עם צבעי פסטל או טושים לא מחיקים אחרים.
  • נחמד להדביק טפט או וואשי טייפ , כדי שתיק יראה בקוו אחיד.