Skip to main content

איך לאסוף את השיער בעזרת עפרון ?

סרטון המדגים איך לעשות תסרוקת של שיער אסוף עם עפרון בלבד

 

מיומנות חשובה ביותר ללמידה ותרגול לקראת הקיץ, למשל, כשיושבים בכיתה ושוכחים את הגומיה.