Skip to main content

איך להכין אוהל תוצרת בית ?

איך מכינים אוהל בעצמנו?

סרטון המדגים את השלבים להכנת אוהל שאפשר לשחק בו בגינה.

חומרים הדרושים:

  • חבל
  • אטבי כביסה
  • 2 שמיכות פיקה או סדינים
  • אפשר להוסיף שמיכה לקרקע
  • אבנים