Skip to main content

איך להכין בובות של גמדים?

יצירה של בובות גמדים
סרטון המדגים איך להכין בובה של ננסית ובובה של ננס:


יצירת בובת הננסית מבוססת על חוט צמר.

יצירת בובת הגמד מבוססת על מנקה מקטרות.