Skip to main content

איך להכין טלסקופ בעצמנו ?

יצירת טלסקופ בעצמנו
סרטון המדגים איך מכינים טלסקופ תוצרת בית מהחומרים הבאים:

  • בקבוק פלסטיק
  • זכוכית מגדלת קטנה בקוטר של הפיה
  • זכוכית מגדלת בקוטר של בקבוק הפלסטיק
  • איזולירבנד (סרט בידוד)
  • מספרים