Skip to main content

איך להכין מאוריגמי מטוסי קרב

סרטון המדגים כיצד ניתן לקפל מנייר מטוס קרב

מתאים לקראת יום העצמאות ללמד ילדים לפני שהולכים לראות את מפגן המטוסים של חיל האויר