Skip to main content

איך להכין מגזרות נייר בצורת פתיתי שלג?

סרטון המדגים איך ניתן לגזור צורות מנייר בעזרת מספרים וטוש. אפשר לחבר בין המגזרות עם חוט דק להכין מובייל מקסים אותו ניתן לתלות ליד החלון. פעילות נחמדה של הכנת פתיתי שלג לקראת נסיעה לחרמון או אם במקרה יורד שלג לידכם.