Skip to main content

איך להכין מחזיק עפרונות ממגזינים ישנים ?


מחזיק עפרונות ממוחזר

סרטון המלמד להכין יצירה של מחזיק עפרונות ממגזינים ישנים מגולגלים.

חומרים :
  • מגזין
  • קופסאת שימורים
  • דבק
  • עיפרון
  • מספרים