Skip to main content

איך להכין מסלול לגולות?

יצירה מחומרים ממוחזרים - איך להכין מסלול לגולות?
סרטון הדרכה המלמד איך להכין מסלול לגולות בעצמנו מחומרים ממוחזרים.

אחרי שאספנו בארגז גרוטאות כמה גלילי נייר טואלט וקרטון ביצים, אפשר להתחיל לחבר בינהם עם נייר דבק ומספרים.