Skip to main content

איך להכין מפוחית ממקלות ארטיק ?

יצירה של מפוחית ממקלות ארטיק

סרטון המדגים איך להכין בעצמנו מפוחית ממקלות ארטיק.

החומרים הדרושים:

  • 2 מקלות ארטיק
  • רצועות נייר
  • 2 גומיות קטנות וגומיה אחת גדולה
  • נייר דבק
  • מספרים