Skip to main content

איך להכין משחק קליעה מקרטון ביצים ?

יצירה מקרטון ביצים

סרטון המדגים איך להכין משחק קליעה מקרטון ביצים.

 

חומרים דרושים:

  • חלק תחתון של קרטון ביצים
  • חוט
  • נייר אלומניום
  • טוש
  • מספרים
  • סרגל
  • נייר דבק
  • מברג או סכין 

    שימוש בכלים חדים יעשה על ידי מבוגר