Skip to main content

איך להכין צפרדע קופצת מנייר - אוריגמי

סרטון המדגים איך להכין צפרדע קופצת מנייר- מדריך אוריגמי.

 

ניתן לשחק עם היצירות בתחרות הקפצת הצפרדעים מקו זינוק עד לקו הגמר.

יצירה לפסח המתאימה גם  בליל סדר מותאם לילדים.