Skip to main content

איך להכין קישוט צבעוני לעפרון ממנקי מקטרת?

סרטון המדגים איך מכינים קישוט לעפרונות ממנקי מקטרת במגוון צבעים.

חומרים:

מנקי מקטרת

מספרים

עפרון ללא מחק