Skip to main content

איך להכין רעשן מזמזמם ?

יצירה לפורים - רעשן מזמזם

 

סרטון הדרכה המלמד איך להכין יצירה של רעשן מסול, נייר דבק מקל ארטיק,גומיה עבה,חוט ומספרים.

יצירה של רעשן שהצליל שלו מופק מסיבובו באויר.

נדרשת השגחת מבוגר