Skip to main content

איך להכין שבלונות בעצמנו?

יצירה של שבלונות


סרטון הדרכה שלב אחר שלב איך להכין שבלונה משקפים וסכין יפני.

  • אפשר להכין בדרך דומה שבלונה לקעקועים.
  • להשתמש כאמצעי עזר לפעילות ציור.
  • לקישוט לוחות עם סמלי חג בגן או בבית הספר.