Skip to main content

איך לחבר את הילדים להקשבה ?

 

 

לחבר את הילד להקשבה פנימית

 

כשהילד עושה משהו שפוגע באחר אנחנו רוצים מידית לעצור את ההתנהגות בלשון "ככה לא מתנהגים, תפסיק מיד!". נכון שיש רגעים שזה נחוץ, אבל באופן כללי ניתן לומר שהמטרה שלנו היא לפתח בהדרגה אצל הילד הקשבה פנימית. ידיעה מתוך פנייה פנימה, של מותר ואסור. אם נסתפק באיסור זה יגרום להפסקת הפעולה הפוגעת באופן זמני, אבל לא הוטמע בו המסר באופן שיוכל להשתמש בחשיבה עצמאית בעתיד. אני סבורה שיש לילדים ידע פנימי שמאפשר להם לזהות מה זה מעשה פוגע ולא מוסרי. נכון שזה גם תלוי גיל, אבל מגיל צעיר ניתן לכוון לכך. לדוגמא: שתי בנותיי רדפו אחרי החתולה שלנו בצהלות, בעוד זו נסה על נפשה. הרגשתי בצורך שלי לחתוך מיד את התנהגותן, אבל במקום זה אמרתי להן שאני מרשה זאת בתנאי שתוך כדי ריצה הן ידמיינו כיצד החתולה מרגישה באותו רגע. הן הפסיקו מיד לרוץ אחריה. הן היו מפסיקות לרוץ גם אם הייתי אומרת להם להפסיק עם זה תכף ומיד. אלה שאז היו רק נענות לצו חיצוני, ולא נוגעות במקום אמפאטי לאחר ומוסרי שבתוכן.

 

באותה צורה אפשר להתייעץ עם הילד מה לדעתו צריך לעשות במקרים שונים. אפשר לבקש שיציע לנו רעיונות. לדמיין מה היה עושה במקומנו במצב מסוים או מה היה עושה במקום אדם אחר שעליו מדובר. באופן זה הילד לומד מורכבויות ודרכי הסתכלות שונים על אותו מצב ואמפטיה לאחר. הוא גם מרגיש שותף. למשל אם אנחנו שואלים ילד שהתנהג בצורה פוגעת, איך לדעתו הוא יכול לתקן את התנהגותו ומה על ההורה לעשות, הוא יחוש שהיחס כלפיו הוגן ולא שקיבל עונש "שהונחת מלמעלה".

 

 

 

-הכותבת עוסקת בטיפול רגשי בילדים מזה 16 שנים,  מעבירה סדנאות לבני זוג ועוסקת בהדרכת הורים.