Skip to main content

איך ללמד ילדים לשתף ?

איך לעודד ילדים לשתף פעולה?

 ד"ר עדה בקר, מומחית להתפתחות חברתית בגיל הרך, מלמדת בסרטון איך לעודד את הילד לשתף.