Skip to main content

איך ללמוד שברים פשוטים ?

צפו בסרטון של רויטל וילמובסקי ותגלו איך להציג לילדים את השברים הפשוטים בדרך מוחשית וברורה.

מה זה מכנה ? מה זה מונה ? ומה הקשר בין שברים פשוטים ופיצה ?