איך לפסל יונה ?

יצירה של יונה

סרטון המדגים איך לפסל יונה .