Skip to main content

איך לקרב את פעוטות לקריאת ספרים ?

סרטון בו מיכל בר מחנות הספרים בוקשופ דינה, מסבירה איך לקרב פעוטות לספרים. 
טיפים איך לקרוא ספרים לפעוטות.