איך לשרוק עם שתי ידיים ?

סרטון המדגים איך לשרוק עם שתי ידיים