Skip to main content

איך עושים צלליות על הקיר עם הידיים ?

צלליות עם הידיים

תמונות המדגימות כיצד ניתן לעשות צלליות על הקיר עם הידיים בצורות שונות

אייל , איש , ארנב , ציפור , פיל , חזיר , צב ועוד