Skip to main content

איפור פנים - להבות

סרטון המדגים איפור פנים להבות.

הצעות:

  • איפור פנים לקראת תחפושת בפורים.
  • איפור פנים לקראת הופעה ביתית , למשל בל"ג בעומר, שמים מוסיקת ריקודים מתאימה ורוקדים ריקוד אש (בלי אש) האש אילו סרטי קרפ , בצבעים אדום, כתום, צהוב, קשורים על מקל. להתאפר ולהופיע לפני בני משפחה חברים ושכנים - כל מי שהסכים להגיע.
  • איפור פנים לקראת מופע חנוכה שמים מוסיקת ריקודים מתאימה ורוקדים ריקוד אור , בליווי סרטי קרפ המייצגים אש  , בצבעים אדום, כתום, צהוב, קשורים על מקל. להתאפר ולהופיע בריקוד האור.
  • פינת איפור פנים במסיבת יום הולדת. מומלץ לחלק מספרים לארגון המתנה בתור.