Skip to main content

איפור פנים - נמר

סרטון המדגים איפור פנים נמר.

  • מתאים כפינת איפור באירועים וימי הולדת, רצוי לחלק מספרים לניהול ההמתנה בתור.
  • תחפושת לפורים.
  • הקראת ספר בשילוב עם פעילות "לילה טוב, נמר קטן" מאת קיט בנקס. בסיום הסיפור הילדים יכולים להתחפש לנמר.