Skip to main content

איפור פנים - ערפד

סרטון המדגים איפור פנים ערפד.

הצעות:

  • איפור פנים לקראת תחפושת בפורים.
  • איפור פנים לקראת הופעה ביתית של הצגת ערפדים. להמחיז סיפור שהמצאנו בנושא מפלצות וערפדים , להתחפש לערפדים  ולהופיע לפני בני משפחה חברים ושכנים - כל מי שהסכים להגיע.
  • פינת איפור פנים במסיבת יום הולדת. מומלץ לחלק מספרים לארגון המתנה בתור.