Skip to main content

בלוני צורות - איך קושרים בלון

סרטון המדגים קשירת בלוני צורות.

הצעות:

  • ללמוד לקראת יום הולדת קרב ובא לילדים
  • נחמד לפעמים גם לא ביום הולדת להכין לילדים וללמד את הגדולים יותר לעשות צורות
  • זמן איכות הורים וילדים ביום המשפחה
  • ללמוד  להכין צורות ולשלב בהופעה ביתית של ליצנים מתחילים
  • קישוט לקראת מסיבת יום הולדת