Skip to main content

החופש הגדול - סמכות הורית במהלך חופשה

סרטון להדרכת הורים על סמכות הורית והצבת גבולות במהלך בילוי משפחתי בחופש הגדול.

איך אפשר להימנע מקניות מיותרות, להצליח להגיד לא ועדיין ליהנות מבילוי משפחתי משותף ?

זהו סרטון מתוך סדרת הסרטונים של ליאת רוקח זמרוני להדרכת הורים באתר תיקיתה.