Skip to main content

הכנת יצירה של מגש פירות לטו בשבט

יצירה בקרטון לט"ו בשבט

סרטון בו מדגימה אנג'לה את השלבים של יצירה מקרטון להכנת מגש פירות יבשים לט"ו בשבט.