Skip to main content

הכנת כבשה ופיל בשתי ידיים

סרטון מתוך התוכנית בשתי ידיים עם סיגל בו מכינים כבשה מצלחת חד פעמית ופיל מקופסא שמתאימה לשמש כמשלוח מנות או כקופסא נהדרת למתנה

סיגידי

חומרים לכבשה חומרים לפיל
 • דבק
 • צלחת חד פעמית
 • צמר גפן/ רפידות להסרת איפור
 • בריסטול
 • מספרים
 • עיניים זזות
 • טוש
 • צבעים
 • דבק
 • קופסא
 • צבע
 • בריסטול
 • מספרים
 • עיניים זזות
 • טוש

לרעיונות יצירה נוספים של סיגל דינר גור